Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

Πρώτη Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής της ΑΝΘΟΥΣΑΣ


Πρώτη ανάρτηση της Πράξης εφαρμογής των περιοχών της Δ.Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ του Δήμου ΠΑΛΛΗΝΗΣ μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 167ΑΑΠ/2016), θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (λόγω των συνθηκών covid -19) από τον Δήμο Παλλήνης. 

Καλούνται οι ιδιοκτήτες, των οποίων τα γεωτεμάχια (ακίνητα), βρίσκονται εντός της παραπάνω Πολεοδομικής μελέτης, να λάβουν γνώση του Σχεδίου της Πράξης Εφαρμογής, από ΔΕΥΤΕΡΑ 05-04-2021 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-05-2021 στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pallini.gr - Ανακοινώσεις)

Όσοι εκ των ιδιοκτητών ενδιαφέρονται μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά καταθέτοντας αίτηση με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους στο email press@pallini.gr. Θα τους αποσταλεί απόσπασμα της πρότασης πράξης εφαρμογής και οι σχετικοί πίνακες, που αφορούν την ιδιοκτησία τους. Σε περίπτωση που απαιτείται μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν τηλεφωνικά από την Τεχνική υπηρεσία στα τηλέφωνα 2106604649 & 2106604717 (ώρες 9.00 -12 εκτός Παρασκευής). 

Όσοι έχουν αντιρρήσεις με τα στοιχεία της προτεινόμενης Πράξης Εφαρμογής, πρέπει μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της ανάρτησης να καταθέσουν ΕΝΣΤΑΣΗ με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους πλήρως τεκμηριωμένη, στο πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης (email:  protokollo@0156.syzefxis.gov.gr - τηλ 2106604678 & 2106604713) αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται, συνοδευόμενη με αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους. 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων της ως άνω περιοχής δεν έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα δήλωση ιδιοκτησίας, πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα στο πρωτόκολλο του Δήμου. Γίνεται γνωστό στους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση Ιδιοκτησίας: α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί, β) δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο και γ) στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη. 

Για Ενημέρωση - Διόρθωση - Συλλογή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και συνοδευτικών εγγράφων όπως επίσης και τυχόν ενστάσεων (Άρθρο 12 Ν. 1337 & Ν. 2242/94), κάθε ιδιοκτήτης (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας απαιτείται να υποβάλει: 
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας μέχρι και πριν την ημερομηνία 28-05-2014 (απλή φωτοτυπία) 
  • Πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας (απλή φωτοτυπία) 
  • Πρόσφατο πρωτότυπο μερίδας του κάθε ιδιοκτήτη (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) του ακινήτου πριν από 28-05-2014 μέχρι σήμερα (πρωτότυπο από υποθηκοφυλακείο). 
  • Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων (πρόσφατα πρωτότυπα από υποθηκοφυλακείο).
  • Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου και Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο (πρόσφατα). 
Όσοι εκ των ιδιοκτήτων έχουν αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα ιδιοκτησίας στην παραπάνω περιοχή μετά την 05-9-2017 (Οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας απαιτείται να υποβάλλουν: 
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (απλή φωτοτυπία) 
  • Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου και Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο