Τρίτη 8 Απριλίου 2008

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γέρακα - Συγκέντρωση 2η - ΜΠΑΛΑΝΑ

Με τη συμμετοχή πάνω από 100 κατοίκων έγινε σήμερα η 2η συγκέντρωση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, στη Μπαλάνα.

Τα ζητήματα που έθεσαν οι κάτοικοι ήταν αρκετά. Η ιεράρχηση που κάνω παρακάτω είναι άναλογα με τη συχνότητα που ετέθησαν.
  • Σχολεία (Ετέθη το ζήτημα της κατασκευής Δημοτικού στο άμεσο μέλλον αλλά και η μελλοντική κατασκευή Γυμνασίου & Λυκείου. Ετέθη επίσης ζήτημα κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού)
  • Αποχέτευση Ομβρίων Υδατων (Εντονα ετέθη το ζήτημα των ομβρίων υδάτων για αρκετούς δρόμους)
  • Αποχέτευση Ακαθάρτων
  • Ενταξη στο Σχέδιο
  • Πλατείες - Παιδικές χαρές - Πράσινο
  • Αθλητικό κέντρο σε συνδυασμό με την απομάκρυνση του Ιππικού Ομίλου
  • Συγκοινωνία (Το ζήτημα ετέθη αντιφατικά. Κάποιοι επέμεναν ότι πρέπει να πυκνώσουν τα υπάρχοντα δρομολόγια και κάποιοι ότι ίσως και να κοπούν)
  • Επίσης ετέθησαν και αρκετά ζητήματα καθημερινότητας (φωτισμός, λακούβες, λύματα στους δρόμους, κάδοι).

Σημειώνω πως η συγκεκριμένη ανάρτηση όπως και η προηγούμενη, αλλά και οι επόμενες στόχο έχουν να καταδείξουν τα προβλήματα που οι κάτοικοι μας θέτουν στις ανοιχτές συγκεντρώσεις. Για το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα θα υπάρξει επόμενη ανάρτηση μετά το πέρας της διαδικασίας.