Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

Ανάρτηση της πράξης εφαρμογής Π.Ε.5 (ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ) - Πρόσκληση ιδιοκτητών

Ο Δήμος ΠΑΛΛΗΝΗΣ, καλεί τους ιδιοκτήτες, των οποίων τα γεωτεμάχια (ακίνητα), βρίσκονται εντός της Π.Ε. 5 – ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑ, της Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Δημου ΠΑΛΛΗΝΗΣ, να προσέλθουν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης επί της οδού ΙΘΑΚΗΣ 12 ΓΕΡΑΚΑΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση των πινάκων και διαγραμμάτων της Πράξης Εφαρμογής, από ΠΕΜΠΤΗ 07-01-2021 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-01-2021 .

Ενημέρωση θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία από 9π.μ. -13.00 μ.μ. κατόπιν ραντεβού, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2106604649 από 11.00 π.μ.-13.00μ.μ εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ που αφορούν την χρήση μάσκας, απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων υπάλληλων και ιδιοκτητών.

Όσοι εκ των ιδιοκτητών ενδιαφέρονται να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά, μπορούν να καταθέσουν αίτηση με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους στο mail: press@pallini.gr. Θα τους αποσταλεί απόσπασμα της πρότασης πράξης εφαρμογής και οι σχετικοί πίνακες, που αφορούν την ιδιοκτησία τους.

Όσοι διαφωνούν με την πρόταση της Πράξης Εφαρμογής., θα πρέπει μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της ανάρτησης των παραπάνω πινάκων και Σχεδίων , ήτοι από Δευτέρα 07-01-2021 έως Παρασκευή 29-01-2021 να καταθέσουν ΕΝΣΤΑΣΗ (εδώ το ΕΝΤΥΠΟ_ΕΝΣΤΑΣΗΣ.doc) πλήρως τεκμηριωμένη αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται και συνοδευόμενη με αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους (ηλεκτρονικά στο press@pallini.gr ή στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου κατόπιν ραντεβού τηλ. 2106604678-713 και mail: protokollo@0156.syzefxis.gov.gr).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρα. 12 του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων της ως άνω περιοχής δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα δήλωση ιδιοκτησίας, θα πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα. Γίνεται γνωστό σε όλους τους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί Δήλωση Ιδιοκτησίας, α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί, β) δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο, και γ) στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.

Για Ενημέρωση – Διόρθωση –Συλλογή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και συνοδευτικών εγγράφων όπως επίσης και τυχόν ενστάσεων (Άρθρο 12 Ν. 1337 & Ν. 2242/94),

Κάθε ιδιοκτήτης (κατ’ Επικαρπία και ψιλή κυριότητα) μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας (έντυπο που παρέχεται από την Τεχν. Υπηρεσία του Δήμου ή από διαδίκτυο) πρέπει να υποβάλει:
1, Συμβόλαιο ιδιοκτησίας που θα φτάνει πίσω μέχρι πριν την 28-05-2014, (φωτοτυπία απλή )
2, Πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας (φωτοτυπία απλή) 
3. Πρόσφατο πρωτότυπο μερίδας του κάθε ιδιοκτήτη (Επικαρπία και ψιλή κυριότητα) του ακινήτου πριν από 28-05-2014 μέχρι σήμερα, (πρωτότυπο από υποθηκοφυλακείο).
4. Πιστοποιητικά βαρών , διεκδικήσεων, κατασχέσεων( πρόσφατα πρωτότυπα από υποθηκοφυλακείο)
5. Αντίγραφο Κτηματολογικού διαγράμματος Εθνικού Κτηματολογίου με
Αεροφωτογραφία (εάν υπάρχει ειδάλλως απαιτείται πρόσφατο Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο) και
6. Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου (πρόσφατο).


(Αφορά όσους ιδιοκτήτες δεν υπέβαλλαν δήλωση ιδιοκτησίας στις τρεις προηγούμενες Αναρτήσεις).