Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδρίαση 31η/2020 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης


Συνεδριάζει (μέσω τηλεδιάσκεψης) την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης πρακτικών Δημοτικού συμβουλίου της συνεδρίασης στις 04-12-2020.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 .

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 08ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020 .

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Γ’ ανάρτησης της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 2 –Τμήματος περιοχής Νότιας Έδρας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου 
Παλλήνης».

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Β’ ανάρτησης της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 5 –ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑ Δ.Ε Παλλήνης Δήμου Παλλήνης».

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συνεργασίας του Δήμου με την εταιρία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» για το έτος 2021.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4η κατανομής πιστώσεων έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α΄ βάθμιας και Β΄ βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής δέντρων επί της οδού Έβρου στη Δ.Ε. Γέρακα.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ενός (1) άτομου νεραντζιάς στην οδό Οδυσσέα Ανδρούτσου, της Δ.Ε. Παλλήνη, του Δήμου Παλλήνης.

10. Λήψη απόφασης περί κοπής μιας (1) ελιάς στην οδό Κλεισθένους, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής δύο (2) ατόμων ελιάς στην οδό Αναξαγόρα, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής μιας (1) κουκουναριάς στην οδό Ερατοσθένους, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής τριών (3) δέντρων στην οδό Ξενοφώντα, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής μιας (1) κουκουναριάς στην οδό Πολίτη 9, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ενός (1) πεύκου στην οδό Εσπερίδων, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής εννέα (9) ατόμων λεύκας στην οδό Τήνου 35, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου στην οδό Ιππάρχου 32 της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ενός (1) ατόμου βραχυχίτωνα στην οδό Νυμφων 47, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.