Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Συνεδρίαση 3η/2020 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 25/2/2020 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης πρακτικών για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης στις 28-01-2020.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Παλλήνης.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης συνολικού Ο.Π.Δ. 2020 Δήμου Παλλήνης μετά των Νομικών Προσώπων.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 4ου τριμήνου έτους 2019 Δήμου Παλλήνης.
6. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Παλλήνης.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης θέσεων Αντλιοστασίων Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων για την αποχέτευση περιοχών του Δήμου Παλλήνης νοτίως του οδικού άξονα της Περιφερειακής Υμηττού.
8. Λήψη απόφασης περί εκχώρησης αρμοδιότητας κατασκευής αποχετευτικού δικτύου και συνδέσεων και του αναλογούντος δικαιώματος είσπραξης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. για το έργο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές αρμοδιότητας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.».
9. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παλλήνης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με αρ. μελ 8/2016.
10. Λήψη απόφασης περί ορισμού Μελών Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το παρακάτω έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελέτης 11/2017.
11. Λήψη απόφασης περί ορισμού Μελών Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για τα παρακάτω έργα: α) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2018» με αρ. μελ. 02/2018. β) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ» με αρ. μελ. 13/2017 και γ) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελέτης:09/2018, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης.
12. Λήψη απόφασης περί ορισμού Μελών Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το παρακάτω έργο: «KATAΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 4051 Π.Ε. ΑΝΩ ΜΠΑΛΑΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ», αρ. μελέτης: 03/2019.
13. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Παλλήνης με ίδια μέσα, καθορισμός του αντικειμένου των παρεχόμενων υπηρεσιών και
προσδιορισμός της διάρκειας και της περιοχής, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας δημόσιου ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης απόφασης καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης για το έτος 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διοργάνωσης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων της «25ης Μαρτίου 1821» και της «28 ης Οκτωβρίου 1940», έτους 2020.
18. Λήψη απόφασης για την 1η Κατανομή Πιστώσεων έτους 2020 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.