Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Δήμος Παλλήνης: Έργα με ταυτότητα, οδό και αριθμό

Η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων, που περιλαμβάνουν έργα και παρεμβάσεις με συγκεκριμένη ταυτότητα, κοινωνική στόχευση και αναπτυξιακό χαρακτήρα

Σε μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαδικασία εξελίχθηκε η συζήτηση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Παλλήνης, αφού τόσο ο Δήμαρχος, όσο και όλα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής εξέθεσαν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών το σύνολο του έργου του Δήμου Παλλήνης.

Η Δημοτική Αρχή Παλλήνης, τηρώντας τη δέσμευση της για υλοποίηση των εξαγγελιών της προς τους πολίτες κατέθεσε τα στοιχεία των πεπραγμένων παρουσιάζοντας μία σειρά παρεμβάσεων, που υπερέβησαν τις αρχικές της δεσμεύσεις.

Παρουσιάστηκαν σημείο προς σημείο οι παρεμβάσεις και οι εξελίξεις στους τομείς: Αποχέτευση ακαθάρτων, αντιπλημμυρική προστασία – Δίκτυα Ομβρίων, Ύδρευση, Σχέδιο Πόλης – Ελεύθεροι Χώροι, Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση του Δήμου, Καθαριότητα – Περιβάλλον – Καθημερινότητα, Εξυπηρέτηση του Πολίτη, Κοινωνική Πολιτική, Παιδιά, Πολιτισμός, Αθλητισμός.

Έργα με ταυτότητα, οδό και αριθμό


Για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς, υπάρχουν συγκεκριμένα έργα στην Ανθούσα, το Γέρακα και την Παλλήνη. Ενδεικτικά κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο 2014-2019 εξελίσσονται ή έχουν ήδη παραδοθεί στους κατοίκους μεταξύ άλλων:
 • Διοικητήριο της Δ.Ε. Ανθούσας επιφάνειας 2.200 τ.μ. ( κατασκευάζεται),
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Γαργηττό ΙΙ στη Δ.Ε. Γέρακα ( κατασκευάζεται),
 • Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Παλλήνης (κατασκευάζεται), 
 • Διάνοιξη νέων δρόμων στο Βακαλόπουλο και την Άνω Μπαλάνα Παλλήνης με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ( κατασκευάζεται),
 • Ανάπλαση Τριγώνου Κάντζας στη Δ.Ε. Παλλήνης (υπό κατασκευή),
 • Ανακαίνιση γηπέδου στις εργατικές Κατοικίες στη Δ.Ε. Παλλήνης ( κατασκευάζεται),
 • Κατασκευή και διαμόρφωση τεσσάρων νέων Πλατειών στη Δ.Ε. Γέρακα ( κατασκευάζεται),
 • Επέκταση Δικτύου Ομβρίων στη Δ.Ε. Γέρακα ( κατασκευάζεται),
 • Συντήρηση οδοστρωμάτων (συνεχίζεται και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες),
 • Ανακατασκευή και Πιστοποιήσεις Παιδικών Χαρών (συνεχίζεται και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες),
 • Αντικατάσταση παλαιού Δημοτικού Φωτισμού με καινούργια φωτιστικά σώματα LED (συνεχίζεται και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες),
 • Λεωφόρος Κύπρου στη Δ.Ε. Παλλήνης (ολοκληρώθηκε),
 • Όμβρια Λεωφόρου ΚΥΠΡΟΥ ( ολοκληρώθηκε)
 • Φωτισμός Λεωφόρου ΚΥΠΡΟΥ ( ολοκληρώθηκε)
 • Μονοπάτι Περιπάτου στο Πανόραμα Παλλήνης (ολοκληρώθηκε),
 • Παράδοση και λειτουργία δύο νέων Βρεφονηπιακών Σταθμών στον Αγ. Νικόλαο Δ.Ε. Παλλήνης και στην οδό Ανάφης στη Δ.Ε. Γέρακα,
 • Παράδοση και λειτουργία 9ου Νηπιαγωγείου και 3ου Γυμνασίου στη Δ.Ε. Παλλήνης,
 • Παράδοση και λειτουργία 3ου και 6ου Νηπιαγωγείου, 3ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Ε. Γέρακα,
 • Ολοκλήρωση εντάξεων στο Σχέδιο Πόλης στη Δ.Ε. Παλλήνης (Π.Ε. Καραούζι, Νέα Παλλήνη, Παπαχωράφι),
 • Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) – και Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Παλλήνης,
 • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ακαθάρτων Δήμου Παλλήνης (Το έργο προϋπολογισμού 55.000.000,00 € χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής ( ΕΣΠΑ) και δημοπρατήθηκε ήδη στις 17 Δεκεμβρίου 2018),
 • Επέκταση δικτύου του Φυσικού Αερίου στο Δήμο Παλλήνης (ήδη έχει κατασκευαστεί δίκτυο μήκους μεγαλύτερου των 15 χλμ στο Γέρακα & των 15 χλμ.στην Παλλήνη).

Χρηματικό πλεόνασμα με διαθέσιμα άνω των 11 εκατ. ευρώ - Οικονομική αυτοτέλεια – Διοικητική Ικανότητα

Το έργο που υλοποιήθηκε από το 2014 έως σήμερα είναι πολύπλευρο και αγγίζει όλες τις γειτονιές, αλλά και όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό το έργο υλοποιήθηκε κάτω από τις δυσμενέστατες συνθήκες μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης αλλά δυστυχώς και κάτω από αντίξοες συνθήκες σε ότι αφορά στην διοικητική υποδομή του Δήμου Παλλήνης.

Σημειώνεται ότι το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών σε έκθεση του είχε αναφέρει ότι ο Δήμος Παλλήνης βρέθηκε με έλλειμμα 49 θέσεων. Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση προσθέσαμε στην Υπηρεσία Καθαριότητας 41 θέσεις εργατών και οδηγών, δυστυχώς όμως η διαδικασία ΑΣΕΠ που ξεκίνησε στις αρχές του 2018 ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Με βάση τα παραπάνω και παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Παλλήνης λειτουργεί με ελλιπές προσωπικό τόσο αριθμητικά όσο και σε σχέση με τις ειδικότητες που απαιτούνται για την άσκηση των υποχρεωτικών αρμοδιοτήτων του αλλά και αυτών που απορρέουν από τις ανάγκες λειτουργίας ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Δήμου συνεχίζει κανονικά το έργο του. Παράλληλα, το έργο αυτό αντανακλά και στις οικονομικές επιδόσεις.

Ο Δήμος μας δεν έχει καμία δανειακή υποχρέωση αν και διαθέτει άριστη πιστοληπτική ικανότητα. Μέσα από ορθολογική διαχείριση, την αποφυγή συσσώρευσης ανελαστικών δαπανών και την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του καθίσταται ικανός για την υλοποίηση μεγάλων έργων χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε άκρατο δανεισμό και με αυτόν τον τρόπο να υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας. Τα χρηματικά μας διαθέσιμα στις 31/12/2018 ανέρχονταν στο ποσό των 11.026.732,06 €.

«Όλα όσα καταφέραμε βασίζονται στην ειλικρινή σχέση μεταξύ Δήμου και Κατοίκων»

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος Ζούτσος, θέτοντας το πολιτικό πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης του Δήμου Παλλήνης και της αδιάλειπτης προσπάθειας να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ετών τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, αιρετούς, μετακλητούς και υπαλλήλους που όλο αυτό το χρόνο δουλέψαμε μαζί για να κάνουμε πράξη το σχέδιο μας, τα κοινά μας οράματα.

Θέλω επίσης να επισημάνω πως όλα όσα έγιναν από το 2014 έως σήμερα, αλλά και όλα όσα πρόκειται να γίνουν τα επόμενα χρόνια, είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς αλλά και της συμμετοχής και της συμπαράστασης της κοινωνίας με την οποία η αλληλεπίδραση είναι καθημερινή και διαρκής.

Με τη συμμετοχή και τη βοήθεια όλων, προχωράμε μπροστά.

Επενδύουμε ως Δημοτική Αρχή στην ενότητα όλης της πόλης, μιας Πόλης για Όλους.

Στην προσπάθεια να καλυτερέψουμε την ποιότητα ζωής στην πόλη, δεν περισσεύει κανένας. Μαζί δημιουργούμε ένα Δήμο ισχυρό, με έργο για όλους τους δημότες, έργο που θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις νέες γενιές».

«Δημιουργούμε Μια Πόλη για όλους»

Όπως τόνισαν αρκετοί ομιλητές, βασικός στόχος της υλοποίησης των σχεδιασμών των κεντρικών και των τομεακών πολιτικών του Δήμου Παλλήνης είναι η σύγκλιση των τριών Δημοτικών Ενοτήτων και η δημιουργία ενός ενιαίου Δήμου για όλους τους κατοίκους του, με απόλυτο σεβασμό στις προτεραιότητες., στα χαρακτηριστικά αλλά και τις δυνατότητες της κάθε περιοχής ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ισόρροπης ανάπτυξης σε τεχνικές υποδομές, σε διοικητική αποτελεσματικότητα, σε κοινωνικές παρεμβάσεις και πολιτιστικές δράσεις.

Ακολουθεί επιγραμματική αναφορά σε μερικές από τις παρεμβάσεις, που έγιναν και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν και εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια ανά τομέα πολιτικής:

Καθημερινότητα - Περιβάλλον: Επέκταση του συστήματος Ανακύκλωσης με πρωτοποριακά προγράμματα κοινωνικής συμμετοχής (π.χ. FollowGreen), εγκατάσταση συστημάτων εξοινομήσης ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις, αξιοποίηση χώρων πρασίνου, πρόγραμμα φροντίδας αδέσποτων ζώων.

Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Υπηρεσίες οργάνωσης χωρικών δεδομένων του δήμου με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), Υπηρεσία ψηφιοποίησης χωρικών δεδομένων, Καταγραφή και επιστημονική τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Παλλήνης για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου ως μοχλού τοπικής ανάπτυξης, Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας INFO-Δράση όπου αποτυπώνονται όλες οι δράσεις του Δήμου ανά γειτονιά σε ένα υπόβαθρο γεωγραφικών πληροφοριών, Εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του δήμου Παλλήνης με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Κοινωνική Πολιτική: Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κάρτα Κοινωνικών Παροχών, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Διακίνηση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Ανταλλακτήριο, Κοινωνικά Ιατρεία, Τράπεζα Χρόνου, Συμβουλευτική, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Σχολές Γονέων, Διά Βίου Μάθηση, Εκτεταμένα προγράμματα προληπτικής ιατρικής για παιδιά, ηλικιωμένους και ειδικές ομάδες πληθυσμού

Παιδεία: Καθημερινές παρεμβάσεις και επίλυση προβλημάτων σχολικής στέγης στο σύνολο των Σχολικών Μονάδων Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με βάση τις ανάγκες της κάθε μονάδας

Πολιτισμός: 42 πολιτιστικά Προγράμματα με πάνω από 1.500 συμμετοχές ετησίως για όλες τις ηλικίες, καθημερινή χρήση από Δημοτικά Προγράμματα, Συλλόγους και Φορείς του Πολιτιστικού Κέντρου «Οινοποιείου Πέτρου», του Κέντρου Τεχνών «Αποθήκες Καμπά» στην Κάντζα Παλλήνης και του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα, Διοργανώσεις υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων αλλά και φορέων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας

Αθλητισμός: Προγράμματα και δραστηριότητες άθλησης για όλους με πάνω από 4.500 συμμετοχές ετησίως για όλα τα αθλήματα, δημιουργία νέων αθλητικών προγραμμάτων όπως δωρεάν προετοιμασία υποψηφίων ΤΕΦΑΑ και Στρατιωτικών Σχολών κ.α.

Άτομα με ειδικές ικανότητες: Ειδικά Προγράμματα ενίσχυσης της λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, Ειδικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα για όλες τις δημοτικές υπηρεσίες

Επαγγελματίες: Πολιτικές προώθησης της Τοπικής αγοράς με ενέργειες προβολής / ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο προγράμματος προσφορών για τους δημότες

Μετανάστες: Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας, Γραφείο Πληροφόρησης Μεταναστών.

Ειδική μέριμνα σε όλα τα επίπεδα δημοτικής δράσης, αλλά και θεσμικής πρόβλεψης (Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, Συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα) για την Γυναίκα, το Παιδί, την Τρίτη Ηλικία, όπως Σχολές Γονέων, πρωτοβουλίες για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, πολιτιστικά προγράμματα, συμμετοχή σε δρώμενα, προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, Σύνδεση των δραστηριοτήτων όλων των ΚΑΠΗ με τις δραστηριότητες που απευθύνονται στα παιδιά και στη νέα γενιά ώστε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό ιστό της πόλης).