Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 28η/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης για την έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Οριοθέτησης - Διευθέτηση Ρέματος Ραφήνας.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης για τη «Βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις, κατά το σχολικό έτος 2016-17», καθώς και την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών.
5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επούλωση Λακκουβών Δήμου Παλλήνης Έτους 2014», αρ. μελ. 12/2014.

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επούλωση Λακκουβών (Έτους 2015) Δ.Ε. Παλλήνης», αρ. μελ. 04/2015.
7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επούλωση Λακκουβών (Έτους 2015) Δ.Ε. Γέρακα», αρ. μελ. 03/2015.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού χρήσης 2015-2016 και του προϋπολογισμού 2017-2018 του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Παλλήνης, λόγω αιτήματος χρηματοδότησης από το Δήμο Παλλήνης.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση παραγραφής των απαιτήσεων προμηθευτών, λόγω παρέλευσης πενταετίας και παραγραφή λοιπών απαιτήσεων.
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης (λόγω σφαλμάτων, λαθών, διαρροών, κ.λπ.).
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης (λόγω μηχανογραφικού σφάλματος).
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης εγγραφών της 189/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
13. Λήψη απόφασης για την επιστροφή στο Δήμο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ποσού από τον υπόχρεο Μ.Γ. του Κ.
14. Λήψη απόφασης για την επιστροφή στο Δήμο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ποσού από τον υπόχρεο Β.Μ. του Θ.
15. Λήψη απόφασης για την επιστροφή στο Δήμο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ποσού από τον υπόχρεο Κ.Χ. του Γ.
16. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής τριών (3) ατόμων πεύκων στην οδό Εσπερίδων, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
17. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής κυπαρρισοειδών και ατόμων πικροδάφνης στην οδό Γκούρα με 25ης Μαρτίου, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
18. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής ενός (1) ξερού κυπαρρισοειδούς επί του πεζοδρομίου της οδού Κυκλάδων, με αρ. 35, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
19. Λήψη απόφασης για έγκριση θέσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο εσωτερικό δευτερέυον δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Παλλήνης.