Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση 6η/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ), με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», ορισμός νέων μελών και εκλογή προέδρου (Ν. 3463/2006 άρθρο. 240 παρ. 1).
2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης», ορισμός νέων μελών και εκλογή προέδρου (Ν.3463/2006 άρθρο. 240 παρ.1).
3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης», από την ιδιότητα ως αντιπροέδρου και εκλογή νέου αντιπροέδρου (Ν.3463/2006 άρθρο. 240 παρ.1).
4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής παραιτήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης», από την ιδιότητα του αντιπροέδρου και μέλους, αντίστοιχα, και ορισμός νέου αντιπροέδρου και νέων μελών. (Ν.3463/2006 άρθρο. 255 παρ. 4).

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου έτους 2016 της ΔΕ Γέρακα Δήμου Παλλήνης», αρ. μελ. 03/2016.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων ΔΕ Παλλήνης».
7. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Αμοιβή για: Α. Την παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση & αποστολή λογαριασμών ύδρευσης Β. Την αποστολή της αποστολικής αλληλογραφίας του Δήμου και Γ. Την αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών ειδικών Γυμνασίων–Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017 - 2018», και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της «25ης Μαρτίου 1821», έτους 2017, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο σύνδεσης αποχέτευσης Ιουνίου 2016.
13. Λήψη απόφασης περί εκδίκασης ενστάσεων επί της πρότασης χαρακτηρισμού οικοπέδου με αριθμό 10Ν τράπεζας γης ως «Κοινόχρηστος χώρος-παιδική χαρά» στο Ο.Τ.127 της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης.
14. Λήψη απόφασης περί τήρησης των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων καθαρισμού ακάλυπτων χώρων και σχετικών διοικητικών προστίμων.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κλαδέματος ενός ευκαλύπτου στη συμβολή της οδού Δερβενακίων με την οδό Καλαμάτας στην περιοχή Λουτρό της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός πεύκου στην διασταύρωση της οδού Κύπρου με την οδό Αγαμέμνωνος, της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας μιας ξερής λεύκας, επί της Παλλάδος 13 στη ΔΕ Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
18. Ενημέρωση από την οριζόμενη, βάσει της υπ΄ άριθμ. 012/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπή, αναφορικά με την εξέταση προτάσεων της εταιρείας «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».