Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Αλλαγές στη Διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης

Αλλαγές προέκυψαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παλλήνης μετά από παραιτήσεις μελών της μέχρι τώρα Διοίκησης. Οι παραιτήσεις αφορούν Δημοτικούς Συμβούλους και κάποιες ήταν αναμενόμενες μετά τις δημαιρεσίες και την αλλαγή Αντιδημάρχων, κάποιες όμως όχι.

Παραιτήθηκαν από τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι: Μουρτζιάπης Γεώργιος, Αποστολίδου Ελένη, Βίτσιος Αριστείδης. Επίσης η κα Ζινέλη Καλλιόπη παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιπροέδρου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΗ: 
ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
ΧΕΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΜΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΟΥΛΙΑ,
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΛΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ