Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Συνεδρίαση 10η/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 19 Ιουλίου και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της Πλατείας Ελευθερίας στην Παλλήνη, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑ» αρ. μελ. 20/2011.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση Όμβριων ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ», ΑΡ. ΜΕΛ. 09/2011.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή σχαρών και αγωγών ομβρίων επί της οδού Λεονταρίου», αριθμ. μελ. 37/2011.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης στο ΟΤ 779 ΔΕ Γέρακα», αρ. μελ. 03/2013.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση ασφάλειας αθλουμένων στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΔΕ Γέρακα ( ΟΤ 779)», αρ.
μελ. 22/2013.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Πανόραμα Παλλήνης» , αρ. μελ. 18/2009.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση ανακατασκευή πλατείας Μακεδονίας ΔΕ Γέρακα» , αρ. μελ. 05/2011.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση αύλειου χώρου 1ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων», αρ. μελ. 03/2009.
11. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση μελετών εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Παλλήνης.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολή μελέτης 21/2016 «Μεταφορά αγωγών ύδρευσης και παροχών αρχαιολογικών χώρων».
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολή μελέτης 22/2016 «Διαμόρφωση και αντιπλημμυρική προστασία εισόδου νεκροταφείου ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ».
14. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας υποβιβασμού και απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Μιαούλη 13 περιοχή ΚΑΝΤΖΑ στη Δ.Ε. Παλλήνη Δήμου Παλλήνης.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης ΔΕ Γέρακα, Δήμου Παλλήνης
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης ΔΕ Παλλήνης, Δήμου Παλλήνης
17. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ. 209/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί έγκρισης προγράμματος πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ.
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη συμμετοχής του Δήμου στην 14η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α., έγκριση διενέργειας προμηθειών και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης καθώς και έγκριση δαπανών και διάθεση της πίστωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων– εξόδων για το έτος 2016 του Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία:
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΧΑΡΑ (Κ.Ε.Α.).
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Β΄ δόσης της τακτικής επιχορήγησης του Ο.Π.Α.Κ.Μ.Δ.Π. έτους 2016.
22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016 του Ο.Π.Α.Κ.Μ.Δ.Π.
23. Λήψη απόφασης περί συγκρότηση Επιτροπής μη καταγεγραμμένων επικειμένων στην Περιοχή Βακαλόπουλο του Δήμου Παλλήνης.
24. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης επικειμένων ρυμοτομίας στην ΠΕ ΚΕΝΤΡΟ της ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ , στο όνομα Δημήτριος Φυλακτός.
25. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης επικειμένων, λόγω ρυμοτομίας στην ΠΕ ΚΕΝΤΡΟ της ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ , στο όνομα Δημήτριος Μητσάκης.
26. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης επικειμένων, λόγω ρυμοτομίας στην ΠΕ ΚΕΝΤΡΟ της ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ , στο όνομα Μαρία Στααυροπούλου.
27. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ. 184/2016 απόφασης περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στη περιοχή «Π.Ε11 -ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ» Δ.Ε Παλλήνης στο όνομα ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ.
28. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους Χίου Λαμπρινή κλπ.
29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο όνομα ΛΑΚΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ.
30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της διαγραφής χρηματικών καταλόγων Εισφοράς σε χρήμα και Μετατροπής Εισφοράς γης σε χρήμα ,παρελθόντων οικονομικών ετών της Δημοτικής Ενότητας
Γέρακα, λόγω πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραγραφής απαιτήσεων προμηθευτών λόγω παρέλευσης πενταετίας και παραγραφή λοιπών.
32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας μιας μουριάς στην οδό Πλάτωνος 6, της Δ.Ε. Γέρακα, Δήμου Παλλήνης.
33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός ευκαλύπτου στην οδό Ελαιώνων 95, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.