Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Συνεδρίαση 4η/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2016.

2. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης των οριογραμμών Ρέματος Λεονταρίου  «Μιχαληνού» του Δήμου Παλλήνης στα πλαίσια έργων διευθέτησης σύμφωνα με την 5359/19-09-2011 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ‘Έργων της Περιφερείας Αττικής.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης των οριογραμμών των Ρεμάτων Μάριζας Παπαχωραφίου στα πλαίσια έργων διευθέτησης σύμφωνα με την 4749/119-09-2011 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ‘Έργων της Περιφερείας Αττικής.

5. Λήψη απόφασης περί έγκριση της υπ΄αριθμ. 04/2016 μελέτης με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2016» και τρόπου
διενέργειας εκτέλεσής του.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 03/2016 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2016» και τρόπου διενέργειας εκτέλεσής του.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 02/2016 μελέτης με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2016» και τρόπου διενέργειας εκτέλεσής του.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 01/2016 μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΤ ΚΦ1117 & ΚΦ 1118 ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016» και τρόπου διενέργειας εκτέλεσής του.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής αιτήματος για την κατάθεση πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα UIA.

10. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013, Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», με αρ.μελ.02/2013.

11. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», με αρ.μελ.05/2014

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.619 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ», αρ.μελ.01A/2008.

13. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπής ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων σε παιδοτόπους , σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 36873/2007 Β΄1364 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

14. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: 1. «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», 2. «ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 136Α», 3. «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ» και 4. «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013, ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθμ. 06/2016 μελέτης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και τρόπους διενέργειας εκτέλεσής του.

16. Λήψη απόφασης περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος.

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υλοποίησης της εκδήλωσης ¨Κούλουμα 2016¨ έγκριση διενέργειας προμηθειών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης καθώς και έγκριση των απαιτούμενων δαπανών και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοποίησης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου, «25ης Μαρτίου 1821», έτους 2016, έγκριση διενέργειας προμηθειών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης καθώς και έγκριση δαπανών και διάθεση της πίστωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

20. Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις σχολικές επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

21. Λήψη απόφασης για έγκριση υλοτομίας ή μη 4 ξερών δέντρων κυπαρισσοκύπαρη λέυλαντ στο πεζοδρόμιο της οδού Πυθαγόρα με αρ. 11, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

22. Λήψη απόφασης για έγκριση υλοτομίας ή μη 2 ευκαλύπτων στην παιδική χαρά στη διασταύρωση των οδών Λασιθίου με Εθνικής Αντιστάσεως γωνία Δ.Ε. Γέρακα.