Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Πρόσκληση στη 2η ενημερωτική συνάντηση του Τοπικού Δικτύου Δήμου Παλλήνης κατά της σχολικής βίας

Ο Δήμος Παλλήνης ευαισθητοποιημένος στο διαχρονικό πρόβλημα του εκφοβισμού (bullying), παρενόχλησης και βίας έχει υλοποιήσει δράσεις αντιμετώπισης του, όπως η ψυχοκοινωνική στήριξη, ατομική και ομαδική συμβουλευτική στην σχολική κοινότητα, σχολές γονέων με αντικείμενο την αντιμετώπιση της βίας αλλά και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από εξειδικευμένους επιστήμονες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Εμπλουτίζοντας αυτές τις δράσεις και αξιολογώντας τα αυξανόμενα περιστατικά βίας που εμφανίζονται ,όχι μόνο στον Δήμο μας αλλά και γενικότερα, προχώρησε στην δημιουργία του Τοπικού Δικτύου Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας, με την συμμετοχή συλλογικών φορέων τόσο της σχολικής κοινότητας όσο και των λοιπών φορέων της πόλης.

Σε συνέχεια της πρώτης συνάντηση για την δημιουργία τοπικού δικτύου για την αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία, διοργανώνεται ενημερωτική συνάντηση με θέμα επιθετικότητα και βία.

Τα θέματα της συνάντησης θα είναι:
  • Σχολικός εκφοβισμός : μορφές, αίτια , αντιμετώπιση, Θεοδώρα Ζώτα, Ψυχολόγος, εθελόντρια Δήμου Παλλήνης
  • Επιθετικότητα και βία σε περίοδο οικονομικής κρίσης, Όλγα Κοτρώτσου, Ψυχολόγος, Γραφείο Διαμεσολάβησης ΔΡΑΣΕ-Δήμου Παλλήνης ,Μαρία Αρβανιτάκη, Κοινωνικός Επιστήμονας, , Γραφείο Διαμεσολάβησης ΔΡΑΣΕ-Δήμου Παλλήνης 
  • Παρουσίαση και ταυτότητα του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Δήμου Παλλήνης, Ελίνα Κωνσταντίνου, Ψυχολόγος, Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Δήμου Παλλήνης
Καλείστε στην 2η ενημερωτική συνάντηση του Δικτύου κατά της σχολικής βίας η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Ιθάκης 12, Γέρακας, στις 19.00 μμ.

Είναι γνωστό σε όλους ότι ο εκφοβισμός εκτός από το ότι συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του ατόμου, αποτελεί και ένα πρόβλημα με κοινωνικές διαστάσεις και με εμφανείς επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό.

Ως κοινότητα, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα συλλογικά , να κινητοποιήσουμε φορείς και δομές με στόχο την ανάδειξη της σχέσης αλληλεπίδρασης που υπάρχει ανάμεσα στο άτομο, την ψυχική υγεία, το κοινωνικό περιβάλλον.