Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Δήμος Παλλήνης: Πρόληψη Πυρκαγιών – Καθαρισμός Ιδιωτικών Οικοπέδων

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/1987 Πυροσβεστική Διάταξης, για την θερινή Περίοδο, η οποία προσδιορίζεται από 1/5/2011 έως και 31/10/2011 θα πρέπει να εφαρμοστούν τα παρακάτω:
1) Οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται  μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ΄αυτές και μέχρι αποστάσεως εκατό (100) μέτρων, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά   χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ΄αυτά, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
2) Απαγορεύεται  από 1/5/2011 μέχρι και 31/10/201 η χρήση ηλεκτροκολήσεων, τροχών και διαφόρων παρόμοιων εργαλείων  που βγάζουν σπινθήρα, άναμμα υπαίθριας φωτιάς για ψήσιμο εκτός ελεγχόμενου χώρου (ψησταριάς), ή κάψιμο χόρτων ή απορριμμάτων  και κυρίως τις ημέρες; που έχει  δυνατό αέρα.  Σε περίπτωση που θα πρέπει αναγκαστικά να γίνουν κάποιες εργασίες, που θα απαιτηθεί η χρήση των παραπάνω μηχανημάτων, θα υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και νερό για την πρόληψη τυχόν πυρκαγιάς και όχι τις ημέρες που έχει δυνατό αέρα.
Παρακαλείσθε όπως  αν παρατηρήσετε κάποιο ύποπτο όχημα  ή άτομο ή αν αντιληφθείτε κάποια εστία πυρκαγιάς,  να ενημερώσετε αμέσως το Δήμο στα τηλέφωνα 210-6666211210-6032898 και για όλο το 24ωρο στον αριθμό  199.
Ο Αντιδήμαρχος  Παλλήνης & Υπεύθυνος  Πολιτικής  Προστασίας
Καραγιάννης  Γρηγόριος