Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Απολογισμοί Νομικών Προσώπων, έτους 2010, Δήμου Παλλήνης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους απολογισμούς των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας, για το έτος 2010. Όλοι τους εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. 


Σημειώνω ότι: 
  • Το 2010 είχαμε τρεις Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Στα σχολεία, πρόκειται για τις Σχολικές Επιτροπές και όχι για τους Συλλόγους Γονέων. 
  • Ο απολογισμός του ΚΑΠΗ Παλλήνης αποσύρθηκε ως θέμα για τυπικούς λόγους και θα εγκριθεί στην επόμενη συνεδρίαση (πιστεύω και αυτός ομόφωνα).