Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Αντιδήμαρχοι Δήμου Παλλήνης

Με απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι:

Καραγιάννης Γρηγόρης με αρμοδιότητες το Σχέδιο Πόλης της Ανθούσας, και τη Συγκοινωνία όλου του Δήμου.
Κουνενάκη Ειρήνη με αρμοδιότητες την Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Διαφάνεια, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Επίσης η κα Κουνενάκη ορίζεται αναπληρώτρια του Δημάρχου.Λεστάκης Γιάννης με αρμοδιότητες στην Καθαριότητα, Πράσινο, Φωτισμό και ότι έχει σχέση με την καθημερινότητα σε ολόκληρο το Δήμο.
Μαντζώρος Ανδρέας με αρμοδιότητες την ύδρευση και την αποχέτευση σε ολόκληρο το Δήμο.
Μπάκας Κώστας με αρμοδιότητες το Σχέδιο Πόλης της Παλλήνης και τους Αλλοδαπούς σε ολόκληρο το Δήμο.
Η θητεία όλων των ανωτέρω είναι διετής.