Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Πρόεδροι & Αντιπρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων (Τοπικά Συμβούλια)

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ανθούσας
Ψήφισαν 5 - Λευκά 2
Πρόεδρος: Μαλλής Παναγιώτης με 3 ψήφους

Αντιπρόεδρος: Μποζώνας Κωνσταντίνος με 3 ψήφουςΣυμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Γέρακα
Ψήφισαν 11 - Λευκά 4
Πρόεδρος: Μαζίτσος Φώτης με 7 ψήφους


Αντιπρόεδρος: Λουκάκη Ιωάννα με 7 ψήφουςΣυμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης
Ψήφισαν 11
Πρόεδρος: Ζέρβας Ιωάννης με 10 ψήφους και 1 λευκό

Αντιπρόεδρος: Σμέρος Κωνσταντίνος με 7 ψήφους (3 ψήφους έλαβε ο κ. Φώτου που έθεσε επίσης υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπροέδρου και 1 λευκό).

Η θητεία όλων των ανωτέρω είναι διετής.