Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010: ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ άνω των 45 εκ. ΕΥΡΩ

Ο Δήμος Γέρακα έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των δημοτών ως πρότυπο λόγω της χρηστής οικονομικής διαχείρισης που επιτυγχάνει πλεονάσματα παράλληλα με την πραγματοποίηση πολλών και μεγάλων έργων όπως η αποχέτευση ακαθάρτων μήκους 19 χλμ. και που συνεχίζεται για άλλα 12 χλμ.

Στην περίοδο 2007-2010 ο Δήμος Γέρακα υλοποιεί έργα ύψους προϋπολογισμού άνω των 45 εκ. ΕΥΡΩ δημιουργώντας μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη υποδομών σε όλη την πόλη.

Χαρακτηριστικά ο συνολικός προϋπολογισμός έργων κατά έτος:
Α
2007 1.983.331,00 €
2008 10.858.441,00 €
2009 2.232.003,00 €
2010 18.165.453,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Α: 33.239.228,00 €

Παράλληλα επιτύχαμε την ένταξη 4 έργων προς χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς Κοινοτικούς Πόρους (ΕΣΠΑ) αξίας 11 εκ. ΕΥΡΩ και εξασφαλίσαμε πόρους μέσω προγραμματικών συμβάσεων με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση έργων αξίας 3.5 εκ. ΕΥΡΩ.

Σε αυτά τα ποσά πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου Γέρακα στις 5/7/2010 ανέρχονται στο ποσό των 10.042.454,27 €!

Β
ΕΣΠΑ 11.000.000,00 €
ΝΑΑΑ 3.500.000 €
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 10.042.454 €
ΣΥΝΟΛΟ Β: 24.542.454 €

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β: 57.781.682,00 €

Αναλυτικά τα έργα παρατίθενται κάτωθι: