Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Ανάρτηση της πράξης εφαρμογής για τις περιοχές ΠΕ 9 - Μάριζα & ΠΕ 13 - Νέα Παλλήνη

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ.24/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής των περιοχών ΠΕ 9 - Μάριζα & ΠΕ 13 - Νέα Παλλήνη στο Δημαρχείο του Δήμου Παλλήνης (ΙΘΑΚΗΣ 12, ΓΕΡΑΚΑΣ, Γραφείο 9, 1ος όροφος) από ΤΡΙΤΗ 03/03/2020 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/04/2020 και ώρες 9:00 - 13:00. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν να λάβουν γνώση της πρότασης και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.
Επίσης όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις ιδιοκτησίας στις προηγούμενες αναρτήσεις θα πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα.
Γίνεται γνωστό σε όλους τους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί Δήλωση Ιδιοκτησίας, α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί, β) δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο, και γ) στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.

Δικαιολογητικά Δήλωσης Ιδιοκτησίας 
1) Έντυπο Δήλωσης ιδιοκτησίας του Ν. 1337/83 συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη 
2) Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη και του ιδιοκτήτη 28/05/2014 και τυχόν Διαγράμματα που τα συνοδεύουν. 
3) Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών ,διεκδικήσεων, κατασχέσεων από το Υποθυκοφυλάκειο, για κάθε συνιδιοκτήτη 
4) Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών από 28-05-2014 από το Υποθυκοφυλάκειο 
5) Κτηματολογικό φύλλο και Διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο

Περισσότερα στο www.pallini.gr