Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Συνεδρίαση 4η/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 27/3/2018 και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης περί διενέργειας προμηθειας πέντε (5) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 στον K.A. 20.7132.0028 με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων λοιπών οχημάτων-μηχανημάτων έργου».
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014», αρ.μελ.12/2014.
4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού πλάτους πεζοδρομίου σε έργα οδοποιίας στο Δήμο Παλληνης.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισόδου–εξόδου οχημάτων επί της εγκατάστασης στην οδό Ημαθίας, στην εκτός σχεδίου περιοχή στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα Δήμου Παλλήνης.

6. Λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης με την Αττική Όδο για τη διέλευση των οχημάτων του Δήμου.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της απόδοσης στις σχολικές επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Α΄ δόσης της τακτικής επιχορήγησης έτους 2018, ποσού 250.000,00 € προς το Ν.Π.Δ.Δ. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ".
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής χρηματικών καταλόγων εισφοράς και μετατροπής εισφοράς γής σε χρήμα των οικοπέδων που βρίσκονται στο ΟΤ.1121 ΑΡ.ΟΙΚ.03 04 και
επανεβεβαίωση βάσει της υπ αριθμ. πρωτ. 4431/Τ1-550/2011 Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ΠΕ11-ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ.
10. Λήψη απόφασης περί κοπής ενός ατόμου πεύκου επί οδοστρώματος της οδού Ηρακλέους, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.