Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση 3η/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
2. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ.μελ.09/2012.
4. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ» ΑΡ.ΜΕΛ.03/15
5.Λήψη απόφασης περί σύστασης επιτροπής αυτοψίας επικειμένων.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ», Αρ.Μελ. 8/2012.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ρύθμισης της κυκλοφορίας στην οδό Λεονταρίου.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
9. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 μετά του ΟΠΔ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του ΟΠΔ έτους 2016 Δήμου Παλλήνης.
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Α κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών έτους 2016 της α΄ Βαθμιας και β΄ Βάθμιας σχολικής επιτροπής.
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2016-2017.
15. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Παλλήνης για το έτος 2016.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
18. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της κοπής πλατάνου στην οδό Μαβίλη, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
19. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της κοπής πεύκων στην οδό Αιόλου της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης»