Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Διαγωνισμός για το κυλικείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΚΥΑ 64321/Δ4 σχετικά με τη λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολειών). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιθάκης 12, στις 2-9-2015 και ώρα 12:00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα (τηλ. 210 6604651).