Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

10 θέσεις εργασίας για 2 μήνες στο Δήμο Παλλήνης

Την πρόσληψη 10 ατόμων (8 για πυρασφάλεια και 2 οδηγούς) με σύμβαση εργασίας 2 μηνών, ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παλλήνης (Δ/νση: Ιθάκης 12, τηλ: 2106604626-627 και 712) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Έντυπα των αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων θα διατίθενται και από το γραφείο πρωτοκόλλου.
Αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 13/07/2015 έως 17/07/2015.