Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Με μοναδικό θέμα τη REDS (τρίγωνο Καμπά) συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 19:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με μοναδικό θέμα τη συζήτηση σχετικά με τη διένεξη του Δήμου Παλλήνης με την εταιρεία REDS ΑΕ (τρίγωνο Καμπά).

Το θέμα αρχικώς είχε εισαχθεί στις 25/11. Τότε η συζήτησή του είχε αναβληθεί προκειμένου να λάβουν γνώση των εγγράφων όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Η συζήτηση - και αν προκύψει και η όποια απόφαση - είναι το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

Δείτε την πρόσκληση