Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Και επισήμως επικεφαλής της παράταξης "ΔΗΜΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ - ΠΟΛΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ" ο Τριαντάφυλλος Κουτσικούρης

Μετά την παραίτηση του κ. Κωνσταντά, ο κ. Κουτσικούρης, όπως ήδη γνωρίζαμε, αναλαμβάνει επικεφαλής της παράταξης "ΔΗΜΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ - ΠΟΛΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ".

Δείτε το σχετικό πρακτικό που αναγνώσθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: