Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Δήμος Παλλήνης: Εγκατάλειψη των υπό κατασκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα

Προς : Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ Α.Ε) 
Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Παν. Κερχουλά 
Διευθύνοντα Σύμβουλο Ο.Σ.Κ, κ. Ηρακλή Δρούλια 
Γενικό Διευθυντή, κ. Λεωνίδα Θεοτοκάτο
Κοιν.: 
Α’/βάθμια Εκπαίδευση
Β’/βάθμια Εκπαίδευση
Δ/ντή 5ου Δημ. Σχολείου Γέρακα &  Δ/ντή Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα
Συλλόγους Γονέων 5ου Δημ. Σχολείου Γέρακα & Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα

Θέμα«Εγκατάλειψη των υπό κατασκεύη 5ου Δημοτικού Σχολείου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα»

Σε συνέχεια της με ημερομηνία 8 /3/ 2011, επιστολής μου με θέμα την ανάγκη συνέχισης εργασιών κατασκευής του 5ου Δημοτικού Σχολείου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά από επιτόπια αυτοψία στις άνω υπό κατασκευή σχολικές μονάδες διαπιστώσαμε την απόλυτη εγκατάλειψη του εργοταξίου.

Όπως γνωρίζετε το 5ο Δημοτικό Σχολείο και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα, ξεκίνησαν να κατασκευάζονται το 2007 και επρόκειτο να λειτουργήσουν την σχολική χρονιά 2010-2011.Ο προγραμματισμός αυτός δεν τηρήθηκε  λόγω προβλημάτων στην χρηματοδότηση του αναδόχου και η κατασκευή του έργου διεκόπη τον Ιούλιο του 2010. Μετά από την επανέναρξη εργασιών περί τα μέσα Μαρτίου 2011 από τον ανάδοχο του έργου για μικρό χρονικό διάστημα , σήμερα έχει γίνει και πάλι διακοπή εργασιών.

Οι συνεχείς διακοπές στην υλοποίηση του έργου και ή έλλειψη χρονοδιαγράμματος για την αποπεράτωση του, έχει ήδη προκαλέσει φθορές και βλάβες στα ημιτελή κτίρια, τα οποία παραμένουν έκθετα σε όποιες κακόβουλες πράξεις. Οι εικόνες που αντιμετωπίζει κάποιος διερχόμενος είναι ανοικτές πόρτεςανοικτά παράθυρα, οικοδομικά υλικά αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, διασπασμένα σε διάφορα σημεία, διαθέσιμα στον «κάθε περαστικό». Ίσως σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανακαλύψουμε και εγκατάσταση οικονομικών μεταναστών εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Είναι θλιβερό, ιδιαίτερα στις σημερινές δημοσιονομικές συγκυρίες, το δημόσιο χρήμα το οποίο έχει ήδη επενδυθεί στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, να αντιμετωπίζεται με τόση αδιαφορία και απαξίωση από τον ΟΣΚ.

Με δεδομένο ότι οι εργασίες που απομένουν, προκειμένου το κτίριο να παραδοθεί είναι ελάχιστες, παρακαλούμε όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες χρηματοδότησης και συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του. 
                            
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος
----------
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεύτερη επιστολή αναγκάστηκε να στείλει ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων  (Ο.Σ.Κ) μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο νεόδμητο αλλά ημιτελές συγκρότημα του 5ου Δημοτικού Σχολείου και  Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «σε συνέχεια της με ημερομηνία 8 /3/ 2011, επιστολής μου με θέμα την ανάγκη συνέχισης εργασιών κατασκευής του 5ου Δημοτικού Σχολείου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά από επιτόπια αυτοψία στις άνω υπό κατασκευή σχολικές μονάδες διαπιστώσαμε την απόλυτη εγκατάλειψητου εργοταξίου.

Όπως γνωρίζετε το 5ο Δημοτικό Σχολείο και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα, ξεκίνησαν να κατασκευάζονται το 2007 και επρόκειτο να λειτουργήσουν την σχολική χρονιά 2010-2011.Ο προγραμματισμός αυτός δεν τηρήθηκε  λόγω προβλημάτων στην χρηματοδότηση του αναδόχου και η κατασκευή του έργου διεκόπη τον Ιούλιο του 2010. Μετά από την επανέναρξη εργασιών περί τα μέσα Μαρτίου 2011 από τον ανάδοχο του έργου για μικρό χρονικό διάστημα , σήμερα έχει γίνει και πάλι διακοπή εργασιών».

Ο κ. Ζούτσος παρατηρεί στην επιστολή του ότι «οι συνεχείς διακοπές στην υλοποίηση του έργου και ή έλλειψη χρονοδιαγράμματος για την αποπεράτωση του, έχει ήδη προκαλέσει φθορές και βλάβες στα ημιτελή κτίρια, τα οποία παραμένουν έκθετα σε όποιες κακόβουλες πράξεις. Οι εικόνες που αντιμετωπίζει κάποιος διερχόμενος είναι ανοικτές πόρτεςανοικτά παράθυρα, οικοδομικά υλικά αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, διασπασμένα σε διάφορα σημεία, διαθέσιμα στον «κάθε περαστικό». Ίσως σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανακαλύψουμε και εγκατάσταση οικονομικών μεταναστών εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Είναι θλιβερό, ιδιαίτερα στις σημερινές δημοσιονομικές συγκυρίες, το δημόσιο χρήμα το οποίο έχει ήδη επενδυθεί στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, να αντιμετωπίζεται με τόση αδιαφορία και απαξίωση από τον ΟΣΚ».

Και ο Δήμαρχος κ. Ζούτσος καταλήγει
«Με δεδομένο ότι οι εργασίες που απομένουν, προκειμένου το κτίριο να παραδοθεί είναι ελάχιστες, παρακαλούμε όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες χρηματοδότησης και συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του.»