Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Συνενώσεις Σχολείων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Συνενώσεις και ιδρύσεις Σχολείων στον Δήμο Παλλήνης

Αναφορικά με το θέμα των συγχωνεύσεων και ιδρύσεων νέων Σχολικών Μονάδων που έχει τεθεί με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος, έχοντας επισημάνει τις ανάγκες για την ίδρυση και κατασκευή νέων σχολικών μονάδων και συνεπής προς τις θέσεις αλλά και τις δεσμεύσεις του, προς τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων της περιοχής κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε μαζί τους και προς την Εκπαιδευτική κοινότητα, προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Συμμετείχε στην σύσκεψη του Υπουργείου Παιδείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2011, καταθέτοντας υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα δημογραφικά, οικιστικά και σχολικά προβλήματα της περιοχής του νέου Δήμου Παλλήνης και υποστήριξε την ανάγκη δημιουργίας νέων σχολείων . Ιδιαίτερη αναφορά  έγινε  στην Δημοτική Ενότητα της Ανθούσας και στις ιδιομορφίες που υπάρχουν υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  .
  2. Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης που συνεδρίασε την ίδια ημέρα, την λήψη απόφασης στα παρακάτω:
  • Να μην γίνει καμία  συγχώνευση Σχολικών Μονάδων, Α’βάθμιας ή Β’βάθμιας Εκπαίδευσης σε καμία Δημοτική Ενότητα του Δήμου Παλλήνης
  • Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ίδρυσης νέων σχολείων
  • Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατασκευής των ήδη εγκεκριμένων σχολικών μονάδων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση του Δημάρχου με ομόφωνη απόφασή του.Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ