Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Μια λύση για το 7ο Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Παλλήνης

Για όσους δεν γνωρίζετε ή δεν θυμάστε, πρόκειται για το σχολείο της Παλλήνης που είχε πλημμυρίσει το Φεβρουάριο του 2013.

Στη συνεδρίαση του της 15/7/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:

  • Την μεταφορά του Νηπιαγωγείου στις αίθουσες που βρίσκονται στην πιο μακρινή απόσταση από την κοίτη του ρέματος και που η χρήση τους σήμερα είναι περιορισμένη
  • Την υπερύψωση των αύλειων χώρων των σχολείων (θα υπερυψωθούν σημαντικά - όπως είπε ο Δήμαρχος) και 
  • Την κατασκευή νέας μάντρας

Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα συζητήσεων και σύμφωνης γνώμης των γονέων των σχολείων, των εκπαιδευτικών των σχολείων, αλλά και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης. 

Σημειώνω πως οι προσπάθειες για την ανεύρεση χώρου προς ενοικίαση για την μετεγκατάσταη των Σχολείων έχει αποβεί άκαρπη.