Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

VOUCHER παιδικών σταθμών - πως θα γίνει ο χειρισμός για τον Δήμο Παλλήνης

Για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η κατάθεση των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020-2021» θα γίνει ως εξής:

Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των ωφελούμενων από την ΕΕΤΑΑ οι δικαιούμενες μητέρες, αφού εκτυπώσουν την αξία τοποθέτησης (voucher) μπορούν να την αποστείλουν με mail ή με fax στα γραφεία του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης μαζί με τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ μαζί με το voucher (σε scanner ή σε φωτογραφία) πρέπει να αποσταλούν από την 24/08/2020 έως και την 25/08/2020 με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση nomiko@0156.syzefxis.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2017 έως και 28/2/2018 και στα βρεφικά τμήματα, βρέφη που έχουν γεννηθεί από 1/3/2018 έως και 30/9/2019.

Οι γονείς θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε πιο σταθμό έχουν τοποθετηθεί τα παιδιά τους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Μετά την επιβεβαίωση της τοποθέτησης, για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την υπογραφή της τυποποιημένης σύμβασης, η ωφελούμενη μητέρα υποχρεούται να προσέλθει την 01/09/2020 και την 02/09/2020 στη δομή τοποθέτησής της με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:
Την ατομική κάρτα υγείας του παιδιού (επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση) συμπληρωμένη και σφραγισμένη από τον παιδίατρο καθώς και φωτοτυπίες των εμβολίων υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τον παιδίατρο.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου εισόδου από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ VOUCHER

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μπαξεβάνης