Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Συνεδρίαση 1η & 2η/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης τη Δευτέρα 21/01/2019. Η 2η συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού και Λογαριασμού Διαχείρισης (Απολογισμού) 31ης Δεκεμβρίου 2013 Δήμου Παλλήνης θα ξεκινήσει στις 20:00.

Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 19:00 και έχει τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ».
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής ΠΕ-1 Καραούζι στο πλαίσιο της μελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΠΕ-1 ΚΑΡΑΟΥΖΙ, ΠΕ-8 ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ, ΠΕ-9 ΜΑΡΙΖΑ, ΠΕ -13 ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ» Δήμου Παλλήνης.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου έτους 2016 της Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης, αρ. μελ. 03/2016.
4. Λήψη απόφασης περί μη έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της Λ. Ανθούσας 22, δημοτικής οδού, περιοχή «Αγιος Αθανάσιος» στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής 2 ατόμων ελιάς στην Ελ. Βενιζέλου 11, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής 4 ατόμων πλατάνου στην διασταύρωση των οδών Φειδίου και Αριστομένους, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής 4 ατόμων πεύκου στην οδό Βρυούλων (Ν. Λαπαθιώτη), της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής 1 ατόμου πεύκου στην οδό Ελ. Βενιζέλου, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής 1 ατόμου ευκαλύπτου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως με Λεονταρίου 1, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής 3 κουκουναριών στην οδό Κωλέττη με αρ. 2, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής 1 ατόμων βραχιχύτωνα στην οδό Αισώπου, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής 1 ατόμου πεύκου στην οδό Ναυρίνου με αρ. 37, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής 3 ατόμου βραχιχύτωνα στην οδό Κυκλάδων 1 ατόμου πλατάνου στη οδό Δήλου, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.