Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ & ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρασκευή 31/12/2010 και ώρα 17:30
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Κυριακή 02/01/2011 και ώρα 10:00
Η 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Συνεδριάσεις Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για την Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου:

  1. Γέρακα: Κυριακή 02/01/2010 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12 – Γέρακας.
  2. Ανθούσας: Κυριακή 02/01/2010 και ώρα 14:00 στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης, επί της  Πλατείας 25ης Μαρτίου - Ανθούσα.
  3. Παλλήνης: Κυριακή 02/11/2010 και ώρα 15:00 στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας  Παλλήνης  του Δήμου Παλλήνης, επί της Πλατείας  Ελευθερίας - Παλλήνη.


Όλες οι συνεδριάσεις είναι Δημόσιες 

Δημαιρεσίες = εκλογική διαδικασία κατά την οποία γίνεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών των δημοτικών συμβουλίων.