Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Με τι κριτήρια ψηφίζουμε στις Δημοτικές Εκλογές για Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο;Επιτρέπεται μία ψήφος / μπορείτε να κάνετε πολλαπλές επιλογές