Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Προκήρυξη πρόσληψης ενός Ιατρού και ενός Διατροφολόγου για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει την πρόθεσή του να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ένός έτους συνολικά δύο (2) ατόμων, (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ & ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ) για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου Urban Health Centers 2.0.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση έντυπο που θα βρούν στην ιστοσελίδα (www.pallini.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12 απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2106604632 και 2106604631). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Προκήρυξη για την πρόσληψη 20 άτομων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης

Την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση των δομών «Βρεφονηπιακός σταθμός Κάντζας Παλλήνης» και «Βρεφονηπιακός σταθμός Γέρακα» (οδός Ανάφης στο Γέρακα & Άγιος Νικόλαος Κάντζας) προκηρύσσει ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης.

Πρόκειται για τις εξής θέσεις:
  • ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων: 8 άτομα
  • ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων ή ΔΕ8 Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων: 6 άτομα 
  • ΔΕ32 Μαγείρων: 2 άτομα
  • ΥΕ Βοηθών Μαγείρων/Τραπεζοκόμων: 2 άτομα
  • ΥΕ Καθαριστών/τριών: 2 άτομα

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Λυκείου Παλλήνης

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΓΕΛ ΔΕ Παλλήνης (ΚΥΑ 64321/Δ4 σχετικά με τη λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολειών).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο 1ο ΓΕΛ Παλλήνης 16ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, στις 9-3-2015 και ώρα 11:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο 1ο ΓΕΛ Παλλήνης τηλ: 210 6665316, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το ιστοσελίδα του Δήμου www.palini.gr.

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Πίνακες αποτελεσμάτων για τις προσλήψεις 8μηνων στο Δήμο Παλλήνης

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη 26 ατόμων με σύμβαση 8 μηνών στο Δήμο Παλλήνης.
Υπενθυμίζω ότι πρόκειται να προσληφθούν 22 εργάτες καθαριότητας, 2 χειριστές σαρώθρου και 2 χειριστές καδοπλυντηρίου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς νέους άνεργους επιστήμονες

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων - μελών του ΣΠΑΠ η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην Απασχόληση», και ειδικότερα στη «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες: Άνεργους/ες όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
  • Νέους Επιστήμονες (ιατροί, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 
  • μηχανικοί που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών) 
οι οποίοι είναι κάτοικοι των δώδεκα (12) Δήμων - μελών που απαρτίζουν τον Σ.Π.Α.Π. (Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού). 

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

26 άτομα με 8μηνη σύμβαση εργασίας θα προσληφθούν στο Δήμο Παλλήνης

Την πρόσληψη 26 ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, με 8μηνη σύμβαση εργασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης.

Πρόκειται για 22 εργάτες καθαριότητας, 2 χειριστές σαρώθρου και 2 χειριστές καδοπλυντηρίου.

Οι αιτήσεις ξεκινούν την Τρίτη 1 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

10 θέσεις εργασίας για 2 μήνες στο Δήμο Παλλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Παλλήνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 159/2014 απόφαση του Δ.Σ καθώς και την 33154/25434/13-06-2014 εγκριτική του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
YΕ Εργατών Πυρασφάλειας


10
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5παρ. 2 του Ν. 2527/97)


Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

2 θέσεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παλλήνης μέσω ΔΡΑΣ.Ε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «Δράσεις Εθελοντών» (ΔΡΑΣ.Ε), σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης, ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης, δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης :"ΔΡΑΣ.Ε Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Αγ. Παρασκευής και Παλλήνης", ως εξής:

2 άτομα με ειδικότητα φαρμακοποιού ή 1 άτομο με ειδικότητα φαρμακοποιού και 1 άτομο με ειδικότητα βοηθού φαρμακοποιού

Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν από τη Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση ΔΡΑΣ.Ε. (ΜΚΟ ΔΡΑΣΕ) στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης του φαινόμενου της Φτώχειας των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης και, συγκεκριμένα, στην Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

78 ευκαιρίες απασχόλησης από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Μεσογαία" για κατοίκους του Δήμου Παλλήνης


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων - Αρτέμιδος και Παλλήνης»

η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (κατοίκους των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδος και Παλλήνης), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:


Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Ιατρού Εργασίας από το Δήμο Παλλήνης

Τη θέση του Ιατρού Εργασίας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έως (12) δώδεκα μήνες, πρόκειται να καλύψει ο Δήμος Παλλήνης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014. 

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Διαγωνισμός για το κυλικείο του 3ου Γυμνασίου Παλλήνης

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Γυμνάσιου Παλλήνης. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του εν λόγω σχολείου στις 16 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου (τηλ. 210.6666530), απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γέρακας, 14/11/13
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
Άγγελος Λιακόπουλος

Kάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την Περίληψη Διακήρυξης

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

104 θέσεις εργασίας για το Δήμο Παλλήνης μέσω ΟΑΕΔ

104 θέσεις εργασίας για το Δήμο Παλλήνης, περιέχονται σε προκήρυξη του ΟΑΕΔ με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων να ξεκινάει στις 13/11/2013 και να διαρκεί έως τις 20/11/2013 και ώρα 12:00 (μεσημέρι).

Οι 104 θέσεις με εποπτεύοντα φορέα το Δήμο Παλλήνης αφορούν
  • TE 52 (εκ των οποίων 3 ΚΕΠ)
  • ΔΕ 35 
  • ΠΕ 17
ενώ υπάρχουν και 4 θέσεις για την Παλλήνη με εποπτεύοντα φορέα τον ΟΑΕΔ (2 στο ΚΠΑ2 & 2 στο ΕΠΑΣ). 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα: 
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1632

Για την ΑΙΤΗΣΗ, κάντε κλικ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_programms&view=free&id=7&Itemid=929&lang=el

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» από τον ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ:

Α. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» ο οποίος αφορά σε 10.000 ωφελούμενους ανέργους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) Γενικών Καθηκόντων οι οποίοι θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση για 5 μήνες σε Περιφέρειες και Δήμους (Δημόσια πρόσκληση 4/2013 του Διοικητή του ΟΑΕΔ).

Β. Ο πίνακας αποκλειόμενων για το ίδιο πρόγραμμα.

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

22 θέσεις εργασίας με σύμβαση 8 μηνών στο Δήμο Παλλήνης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης.

Πρόκειται για 18 εργάτες καθαριότητας και 4 εργάτες ύδρευσης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέρακας), από την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, έως την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013, από τις 09:00 έως 14:00.

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Εως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για εργασία σε Δήμους. 16 θέσεις για το Δήμο Παλλήνης

Εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς). 

O Δήμος Παλλήνης συμμετέχει σε αυτή την πρώτη φάση με 16 θέσεις εργασίας.

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Διαγωνισμός για το κυλικείο του 2ου Λυκείου Γέρακα

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γενικού Λυκείου Γέρακα (ΚΥΑ 64321/Δ4 σχετικά με τη λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολειών).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ ΔΕ Γέρακα στις 02 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου (τηλ. 210-6047204), απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε λεπτομέρειες της προκήρυξης 

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση πρόσληψης 29 ατόμων με 24μηνη σύμβαση για τις Κοινωνικές Δομές των Δήμων Παλλήνης και Αγίας Παρασκευής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»:
ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «Δράσεις Εθελοντών» (ΔΡΑΣ.Ε), σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης, ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης είκοσι εννέα (29) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Τα άτομα αυτά αποτελούν επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης του φαινόμενου της Φτώχειας των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης και, συγκεκριμένα, στις αντίστοιχες Δομές των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης, με βάση την κατανομή που ακολουθεί:

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Διαγωνισμός για το κυλικείο του 1ου Λυκείου Παλλήνης

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΓΕΛ ΔΕ Παλλήνης (ΚΥΑ 64321/Δ4 σχετικά με τη λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολειών).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δντή του 1ου Γενικού Λυκείου ΔΕ Παλλήνης στις 22-04-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου (τηλ. 210-66.65.316), απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Προκήρυξη πρόσληψης 5 ατόμων στα ΚΕΠ του Δήμου Παλλήνης

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Παλλήνης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης

Αιτήσεις από 21/11/2012 έως 30/11/2012Προκήρυξη πρόσληψης 10 ατόμων στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παλλήνης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που λήγει στις 31/07/2013, συνολικά δέκα (10) ατόμων ανακοίνωσε ο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» του Δήμου Παλλήνης.

Αιτήσεις από 21/11/2012 έως 30/11/2012
Δείτε λεπτομέρειες