Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Πέμπτη 28/07/2016, και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση πεπραγμένων - Προτάσεις
2. Ενημέρωση για την πορεία του σχεδίου πόλης της Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης
3. Ενημέρωση για την αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης
4. Ενημέρωση για την ανέγερση του Διοικητικού Κέντρου στη Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης