Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τετάρτη 21/10/2015 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (Πλατεία Ελευθερίας), το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον: Ψήφισμα και κοινοποίηση στους αρμόδιους φορείς για τη μη μετακίνηση του Αστυνομικού Τμήματος από την Δ.Ε. Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 2ον: Κοινοποίηση στην Περιφέρεια για καθαρισμό των ρεμάτων λόγω χειμερινής περιόδου.

ΘΕΜΑ 3ον: Κοινοποίηση στην Περιφέρεια και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης για τμήμα οδοστρώματος της Λ.Πεντέλης που έχει υποστεί καθίζηση.