Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Τετάρτη 21/10/2015, και ώρα 18:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1. "Ενημέρωση κατοίκων για το Σ.Μ.Α. (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) που προτίθεται να κατασκευάσει ο Δήμος Παλλήνης στα πλαίσια της διαχείρισης απορριμμάτων".