Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Συνεδρίαση 22η/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Με 22 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης την Τρίτη 13/10/2015 και ώρα 19:00

Δείτε παρακάτω τα θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2015.
2. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2015.
3. Λήψη απόφασης για Εκδίκαση Ενστάσεων της πολεοδομικής μελέτης Κτηματογράφησης- Πολεοδόμησης-Πράξης Εφαρμογής- Μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας - Πολεοδομικού κέντρου Δήμου Παλλήνης.

4. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων τ. Δήμου Παλλήνης .
5. Λήψη απόφασης για έγκριση του τρόπου διενέργειας της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΗΣ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΖΑΣ & ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕ2 & ΠΕ10 ΤΟΥ Δ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ
6. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων Δ. Ε. Παλλήνης».
7. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΚΑΙ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΙΙ», με αρ. μελ.: 06/2011.
8. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξης Εφαρμογή ς- Μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας - Πολεοδομικού κέντρου Δήμου Παλλήνης.
9. Λήψη απόφασης για έγκρισης αντιστοίχισης χρήσεων γης των διατάξεων άρθρων 2 και 3 και 7 Π.Δ. 23-2-1987 (ΦΕΚ 166Δ’) με αυτές των διατάξεων άρθρων 16 ,17 και 22 Ν. 4269/2014(ΦΕΚ 142 Α’/28-6-2014) στην περιοχή Π.Ε. 3 Δήμου Παλλήνης στη θέση "Άγιος Αθανάσιος" – "Λόφος" - Εισήγηση για την υπαγωγή της περιοχής στις προϋφιστάμενες διατάξεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις εδ.β παρ. 3 άρθρου 33 Ν. 4269-2014.
10. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», (αρ. μελ.: 05/2014).
11. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ» (αρ. μελ. 03/2015).
12. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 7ου Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ» Αρ. Μελέτης 13/2014.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της οδού Μ. Αντύπα στη περιοχή Μπαλάνα, στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης».
14. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας
15.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσης.
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών, καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπανών των εκδηλώσεων για τον φετινό εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.
17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. Σκόρδου Μαρία.
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. DEMCE FIDANE.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. DEMCE VANGJEL.
20. Λήψη απόφασης για έγκριση υλοτομίας ενός (1) πεύκου επί της οδού Διονύσου και αριθμό 26 της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
21. Λήψη απόφασης για έγκριση υλοτομίας ενός (1) ξερού πεύκου παραπλεύρως της οδού Μεσολογγίου μεταξύ των οδών Φαρσάλων και Αμαλιάδος της Δ.Ε. Ανθούσας, του Δήμου Παλλήνης.
22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συνέχισης του Προγράμματος Κοινωνικών Δομών για την άμεση
αντιμετώπιση της φτώχειας.