Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Εθελοντή καθηγητή Μαθηματικών αναζητά το Κοινωνικό Φροντιστήριο Παλλήνης

Ο αυξημένος αριθμός μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης και ειδικότερα στην Α’ Λυκείου, δημιουργεί την ανάγκη σύστασης δεύτερου τμήματος.

Ο Δήμος Παλλήνης που στηρίζει σθεναρά τους θεσμούς της οικογένειας και της παιδείας, απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντή καθηγητή μαθηματικών για το νέο τμήμα της Α’Λυκείου.

Ασφαλώς, όλες οι ειδικότητες εθελοντών εκπαιδευτικών είναι επιθυμητές εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για νέα τμήματα.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης έχει ως στόχο την κατανόηση και εμπέδωση της σχολικής ύλης, την βοήθεια σε εκπαιδευτικά θέματα για την άνοδο της επίδοσης, καθώς και την ακαδημαϊκή επιτυχία των οικονομικά αδύναμων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου.

Το διδακτικό έργο αναλαμβάνουν εθελοντές, τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι αντίστοιχων εκπαιδευτικών τμημάτων των Παν/μίων διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι ακούραστα και ανιδιοτελώς προσφέρουν μέρος από τον πολύτιμο προσωπικό τους χρόνο.