Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Συνεδρίαση 20η/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2015.
2. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2015.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση σημειακής–εντοπισμένης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ΔΕ Ανθούσας–ΦΕΚ 469/Δ/99-και χαρακτηρισμός οικοπέδου Τράπεζας γης ως κοινόχρηστου χώρου–Παιδική Χαρά στο ΟΤ 127 με αριθμό οικοπέδου 10Ν.
4. Λήψη απόφασης σχετικά με εγκάρσιες υπερυψωμένες λωρίδες οδοστρώματος στην ΔΕ Παλλήνης και την καθαίρεση τους.
5. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ», αρ. μελ. 04/2012.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Π.Ε. ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ».
7. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ» αρ. μελ. 07/2012.
8. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».
9. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ».
10. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ» , ΑΡ. Μ. 08/2015.
11. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 10/2013.
12. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Ι ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΤΡΕΣ ΣΚΑ ΚΑΙ ΣΚ3»
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσης.
14. Λήψη απόφασης για απόδοση στις σχολικές επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
16. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Στυλιανό Καλαϊτζή.
17. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής Έργων.
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ή μη ή κλαδέματος πεύκου επί της οδού Ευριπίδου της ΔΕ
Ανθούσας του δήμου Παλλήνης.
19. Λήψη απόφασης για έγκριση υλοτομίας ενός ξερού δέντρου (κυπαρισσοκύπαρη λέϋλαντ).
20. Λήψη απόφασης για έγκριση υλοτομίας ενός ξερού δέντρου (λεύκα).
21. Λήψη απόφασης περί αποδοχής κοινωφελούς εργασίας εκ μέρους του Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.