Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς νέους άνεργους επιστήμονες

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων - μελών του ΣΠΑΠ η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην Απασχόληση», και ειδικότερα στη «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες: Άνεργους/ες όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
 • Νέους Επιστήμονες (ιατροί, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 
 • μηχανικοί που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών) 
οι οποίοι είναι κάτοικοι των δώδεκα (12) Δήμων - μελών που απαρτίζουν τον Σ.Π.Α.Π. (Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού). 

Οι δώδεκα (12) Δήμοι αυτοί είναι οι εξής:
 • Δήμος Αμαρουσίου (Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών)
 • Δήμος Βριλησσίων (Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών)
 • Δήμος Γαλατσίου (Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών)
 • Δήμος Διονύσου (Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής)
 • Δήμος Κηφισιάς (Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών)
 • Δήμος Μαραθώνα (Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής)
 • Δήμος Παλλήνης (Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής)
 • Δήμος Πεντέλης (Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών)
 • Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης (Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών)
 • Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου (Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής)
 • Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδας (Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής)
 • Δήμος Χαλανδρίου (Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση συμμετοχής και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία των εταίρων, στους Δήμους που απαρτίζουν τον ΣΠΑΠ και στην ιστοσελίδα www.aspentelikon.gr.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κάθε:
- Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στο Δήμο Αμαρουσίου: Ισόγειο (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι).
- Τρίτη και Πέμπτη στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος: 3ος όροφος (Β. Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα, Σπάτα).
Ώρες λειτουργίας: 09:00-14:00
Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα & διευκρινήσεις, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2130 18 4446 – 2130 18 4409

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου
εξουσιοδοτημένου προσώπου - εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή - να προσέρχονται στα παραπάνω σημεία και να καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 14:00 έως την Παρασκευή, 25/07/2014.