Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Νηρέα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νηρέα, που προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν στο σωματείο είναι: 

Πρόεδρος : Παπαδόπουλος Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Βελονάκης Γιώργος
Γενικός Γραμματέας: Κουτσουβέλης Αντώνης
Γενικός αρχηγός αθλητικών τμημάτων: Γιαννατσή Νίκη
Ταμίας: Κοσμάτος Ευάγγελος
Ειδικός Γραμματέας: Παναγοπούλου Ευή
Γενικός Έφορος: Αραμπατζή Ελένη.
Μέλος: Χαλυβόπουλος Δημήτρης
Μέλος: Χαρίτος Γιάννης

Η θητεία του νέου συμβουλίου είναι τριετής. Τους εύχομαι καλή επιτυχία.